6 เอกสารสำคัญหาย ทำใหม่ได้ไม่ต้องแจ้งความ
.
หากทำเอกสาร

6 เอกสารสำคัญหาย ทำใหม่ได้ไม่ต้องแจ้งความ
.
หากทำเอกสารสำคัญส่วนตัวสูญหาย ปัจจุบันไม่ต้องไปแจ้งความแล้ว แต่ให้รีบไปดำเนินการตามสถานที่หน่วยงานที่รับผิดชอบและทำเอกสารชิ้นใหม่ทันที เพื่อป้องกันการแอบอ้าง ในการกระทำความผิด หรือแอบอ้างสวมรอย
.
โดยเอกสารที่สามารถทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความก่อน ได้แก่
1.สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้บัตรประชาชนเจ้าบ้านเพื่อขอทำใหม่ กรณีมอบอำนาจต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจด้วย
.
2.บัตรประชาชน ใช้เอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เพื่อขอทำใหม่
.
3.ป้ายทะเบียนรถ ใช้สมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประชาชน หากติดไฟแนนซ์ต้องมีหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ เพื่อขอทำใหม่
.
4.ใบอนุญาตขับขี่ ใช้บัตรประชาชน พร้อมสำเนาเพื่อขอทำใหม่
5.บัตรประกันสังคม บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ใช้บัตรประชาชนเพื่อขอทำใหม่
.
6.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ใช้เอกสารที่กำหนดตามแต่ละประเภทผู้เสียภาษีเพื่อขอทำใหม่
.
ที่มา : กองปราบปราม
.
#InfoThailand #InfoTravelTH #เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่ง
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #เอกสารหาย #แจ้งความ #ทะเบียนบ้าน #บัตรประชาชน