ปุกาด ปุกาด
บ้านพักแถมเหล้า ขออนุญาต
ไม่อนุมัติโพสน

ปุกาด ปุกาด
บ้านพักแถมเหล้า ขออนุญาต
ไม่อนุมัติโพสนะครับ
……มันจะเป็นผลเสียกับผู้ประกอบการเองครับ
ตร.ลง ไม่เท่าไหร่ สพม. ลง พาณิชย์ จังหวัดลง
มันจะยุ่งยากครั
…อ้างอิงข้อกฎหมายจาก
#พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551 มาตรา 32 วางหลักไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม”
…ด้วยความเคารพ…เรื่องและภาพโดย: คุณ ดำ บางพลี