ถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์ เปิดนะครับ
ขออนุญาติแอดมินคร

📢📢📢 ถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์ เปิดนะครับ
ขออนุญาติแอดมินครับ
ร้าน START Burger
ร้านแรกฝั่งโรงแรมมนต์ทะเล 16.00 – 21.00 น.
เบอร์เกอร์พร้อม ฮ็อตด็อกพร้อม
โทร. 0812534538 หรือ 0922986828
#StartBurger #LoveAtFirstBiteเรื่องและภาพโดย: คุณ Pattarawat Klinsukonth