ช่วงนี้ราคาเช่าเรือตกหมึก ตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ ไต๋บอกค

ช่วงนี้ราคาเช่าเรือตกหมึก ตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ ไต๋บอกคิดไม่แพงเพื่อกระตุ้นเศษฐกิจการท่องเที่ยวของหัวหินประจวบคับเรื่องและภาพโดย: คุณ คมสัน วิไลกุล