ขออนุญาตครับ @ หมึกย่างเรือทอง นายเก้า ศุกร์ เสาร์ นี้เ

ขออนุญาตครับ @ หมึกย่างเรือทอง นายเก้า ศุกร์ เสาร์ นี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินประจวบฝั่งเต้นชมพู วันนี้ทางเรามีสิ้นค้าน้องใหม่มาด้วย #สายทอดเรือทอง นายเก้า ฝากร้านด้วยครับเรื่องและภาพโดย: คุณ Paknaphat Putthanu