ขออนุญาตครับ @ ขอฝากร้าน #สายทอดเรือทอง สิ้นค้าน้องใหม

ขออนุญาตครับ @ ขอฝากร้าน #สายทอดเรือทอง สิ้นค้าน้องใหม่จาก นายเก้า ศุกร์ เสาร์ นี้ที่ถนนคนเดินประจวบ สดใหม่ ให้เยอะเรื่องและภาพโดย: คุณ Paknaphat Putthanu