รายงานผลสำรวจด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก ปี 2565 มาดูกันว

🔎 รายงานผลสำรวจด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก ปี 2565 มาดูกันว่า [#ประเทศไทย](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) ได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะ 😉

.

🙏 ขอขอบคุณข้อมูลจาก [www.mfa.go.th](http://www.mfa.go.th/?fbclid=IwAR08uZorJkjRmeMfo3JCSsb-uCv43IefKyYBOjo0cHZMp5UT9mYA1SGA2qo)

.

😁 สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ [#สถานที่ท่องเที่ยว](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#ร้านอาหารเด็ดๆ](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%86?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) หรือกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในจังหวัด [#ภูเก็ต](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) และพื้นที่ใกล้เคียง สอบถามเรา อิน ภูเก็จ เฮ้าส์ & ไซซีอิ้ง (In Phuket House & Sightseeing) ได้ที่

.

‍🏢 สำนักงานของเรา: เลขที่ 195 ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

📞 โทร 086 476 5210

‍👉 FB: [https://www.facebook.com/InPhuketHouseSightseeing](https://www.facebook.com/InPhuketHouseSightseeing/?__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=kK-R)

‍😄 Line OA : [https://lin.ee/spzLBdN](https://lin.ee/spzLBdN?fbclid=IwAR2YYkk627qf6YrzxhCtA8K9gP-F7EMPba9KpnsoGYJxzdWrl1BsX-R_B_g)

.

[#inphukethousesightseeing](https://www.walkwaygo.com/tag/inphukethousesightseeing?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#inphukethouseandsightseeing](https://www.walkwaygo.com/tag/inphukethouseandsightseeing?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#อินภูเก็จเฮ้าส์แอนด์ไซซีอิ้ง](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#ภูเก็ต](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#ท่องเที่ยว](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#เที่ยว](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#Phuket](https://www.walkwaygo.com/tag/phuket?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#travel](https://www.walkwaygo.com/tag/travel?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#tour](https://www.walkwaygo.com/tag/tour?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#กินเที่ยวภูเก็ต](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#เที่ยวภูเก็ต](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#เที่ยวภูเก็ตไปไหนดี](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#บริษัททัวร์](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#travelagent](https://www.walkwaygo.com/tag/travelagent?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R) [#travelagency](https://www.walkwaygo.com/tag/travelagency?__eep__=6&__cft__[0]=AZW1zyJ6oxr0BxV1DV95-VUYkvCBqQeNA1uC255iXJpoGJjJwIL2GQiqmxswaNyOfRQzd4qYAN9fBwBQ6QAOFXWEKw6nbVRLwywKAvbiZ1px-xc2JFTPAJSd0lkSIAfQy6fh83wNGJXJbuIzztFwG_xrPaZcoxpyEiJS_jGuZsrFtXZqfu8L9ZiZkCyIJ3ZDIWYBv1M_g5kVevi5yKl7U5jH4sCBX-0BrWBYnnrIs879ww&__tn__=*NK-R)

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความ

เรื่องและภาพโดย: คุณ Suratta’s Villa