ตามหาทริปเกาะพีพี
วันที่22 ค่ะ

ตามหาทริปเกาะพีพี
วันที่22 ค่ะ



เรื่องและภาพโดย: คุณ กมลณิชา พลทองสถิตย์