จุดชมวิวลับ ต้องมาลอง วิวกลางทะเล หาดแพรกเมือง สุดยอดม

จุดชมวิวลับ ต้องมาลอง วิวกลางทะเล หาดแพรกเมือง สุดยอดมาก

เรื่องและภาพโดย: คุณ Atiroad Akreti