16/6/64..ณ.สะปัน

16/6/64..ณ.สะปัน


เรื่องและภาพโดย: คุณ นิติกล ศรีเกิด