:: แล้วจะ ห ล ง รั ก ษ์ สะเกิน!!
บรรยากาศดีดี ที่ อ่างน

:: แล้วจะ ห ล ง รั ก ษ์ สะเกิน!!
บรรยากาศดีดี ที่ อ่างน้ำงิม บ้านสะเกิน
เทือกเขาสูงตอนปลายแห่งทิวเขาหลวงพระบาง🌄
.
📍พิกัด:: เดินทางจากเมืองน่านไปอำเภอท่าวังผา
ตามเส้นทาง 101(1080)🛣 ถึงอำเภอท่าวังผา ประมาณ 44 กม.
ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเลี้ยวซ้ายมือใช้เส้นทาง 1148 จากอำเภอท่าวังผาไปอำเภอสองแคว-บ้านสะเกิน 🛵🧡🧡
ระยะทางประมาณ 60 กม. มีทางเข้าอ่างน้ำงิมด้านขวามือ ไว้ไปขับรถชิลๆกันครับ
Cr. น่านรีวิวเรื่องและภาพโดย: คุณ Soppaladol Pholramaisodchaim