เที่ยวน่านมาครบทุกฤดูแล้ว ฤดูไหนสวย คงตอบว่า น่านหน้าฝ

เที่ยวน่านมาครบทุกฤดูแล้ว ✏️ ฤดูไหนสวย คงตอบว่า น่านหน้าฝน 🌧💚🌿
#คิดถึงน่าน 📸 : iphone6 ( july 62)เรื่องและภาพโดย: คุณ Annkung Aiai