อยากไปอีก

อยากไปอีกเรื่องและภาพโดย: คุณ สุชาติ โอกาส