สวัสดีตอนเช้าคับ
อุ่นไอมาง พฤศจิกาที่ผ่านมา…..

สวัสดีตอนเช้าคั
อุ่นไอมาง พฤศจิกาที่ผ่านมา…..เรื่องและภาพโดย: คุณ Nattawut Toad Yoosabai