ศิลปะสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ พื้นที่ร่มรื่นมุมถ่ายรูปเพี

ศิลปะสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ พื้นที่ร่มรื่นมุมถ่ายรูปเพียบครับเรื่องและภาพโดย: คุณ CK Wongsa Pee