#รู้ว่ามีแค่หาให้เจอ
#ทีมสำรวจภาคสนาม
#กาลครั้งหนึ่งม

#รู้ว่ามีแค่หาให้เจอ
#ทีมสำรวจภาคสนาม
#กาลครั้งหนึ่งมาน่านแล้ว

น้ำตกวังเปียน แม่น้ำน่าน
พิกัด บ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ
[19.529633°N 101.078877°E]

เรื่องและภาพโดย: คุณ Thanasarn Khunachon