รอวันเวลากลับไปเยือน
บ่อเกลือ

รอวันเวลากลับไปเยือน
บ่อเกลือเรื่องและภาพโดย: คุณ ศรัณย์ วี ชัยมณี