ปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงที่น่านสวยที่สุด

ปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงที่น่านสวยที่สุด🥰

[fb_vid id=”10159502256737042″]
เรื่องและภาพโดย: คุณ Bhavini Rose Pinky