ประกาศล่าสุดจากน่าน 11/2564

#ข่าวดี !!!! ตั้งแต่วัน

🎯🎯🎯 ประกาศล่าสุดจากน่าน 11/2564 🎯🎯🎯

#ข่าวดี !!!! ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 21 จังหวัดดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
กาญจนบุรี
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตาก
นครปฐม
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ประจวบคีรีขันธ์
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
ยะลา
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
สงขลา
สมุทรสาคร
สุราษฎร์ธานี

#ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ AstraZeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน 🟢🟢 สามารถเข้าน่านได้แบบ #ไม่ต้องกักตัว 🟢🟢 แต่ทั้งนี้มีเอกสารการรับวัคซีนมายืนยันและให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน
..
ที่มา TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน

เรื่องและภาพโดย: คุณ Suphawadee Laongsom