บ้านนาก๋างโต๋ง 6 มิ.ย. 64 อากาศดีฝนตกปอยๆ เย็นสบายมากค่

บ้านนาก๋างโต๋ง 6 มิ.ย. 64 อากาศดีฝนตกปอยๆ เย็นสบายมากค่ะ 🥰เรื่องและภาพโดย: คุณ ปออันนอปัน นางฟ้ามาโปรด