น่านนคร นอนเมืองหมอก กลางหุบเขา

น่านนคร นอนเมืองหมอก กลางหุบเขา

https://www.youtube.com/watch?v=3mx7LTqfgdM&fbclid=IwAR2ze2EcfbkSag5-lmE_5woddJVlvVF95M5-vz9WIJE0m1XmTyns5nRKXMA

เรื่องและภาพโดย: คุณ Wipharach Saijai