ที่นี่เปียงซ้อ 21 พ.ค. 2564

ที่นี่เปียงซ้อ 21 พ.ค. 2564


เรื่องและภาพโดย: คุณ Jp Firstone