ทำหน้างงว่ามาได้ไง

ทำหน้างงว่ามาได้ไง😅😅เรื่องและภาพโดย: คุณ ธีระศักดิ์ ไชยเรียน