ตอนนี้เหลืองอินเดียที่ทุ่งช้างบานหรือยังคะ

ตอนนี้เหลืองอินเดียที่ทุ่งช้างบานหรือยังคะเรื่องและภาพโดย: คุณ Annant Wanida