ขอเชิญทุกท่านมาน่านเนิบๆหน้าฝน
พร้อมวิ่งรับบรรยากาศ

ขอเชิญทุกท่านมาน่านเนิบๆหน้าฝน
พร้อมวิ่งรับบรรยากาศ
ในงานน่านฟ้ารัน 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️☁️
11 ก.ค. ที่นาน้อย สมัครได้ที่
https://www.runlah.com/events/nfr21

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "RTAF NAN FAH RUN 2021 NA NOI, NAN RTAF NAN NANFAH RUO FAH RUN 2021 RTAF NAN FAH RUN NIN NON RTAF RTAF NAN FAH RUN วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 64 ณโรงเรียนนาน้อย อำเกอนาน้อย จังหวัดน่าน จัดการแข่งขัน 2 ระยะ กิโลเมตร ราคา 350 บาท 10 กิโลเมตร ราคา 600 บาท สมัครได้ทาง https://www.runlah.com/evnts/nin21"

เรื่องและภาพโดย: คุณ RTAF NAN FAH RUN