ขออนุญาตปล่อยที่พัก ปัว จ.น่าน
28 มิถุนายน 2564
จองไว

ขออนุญาตปล่อยที่พัก ปัว จ.น่าน
28 มิถุนายน 2564

จองไว้ 2 ห้อง
ปล่อยห้องละ 400 บาท

โทร. 082-4815856

Phuka Mountain View Resort & Andresbar
https://maps.app.goo.gl/F4UJ4paJ86RWgixd7

*ไม่แน่ใจว่าเลื่อนวันได้ไหม ถ้าสนใจจะสอบถามทางที่พักให้ครั

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และถนน

เรื่องและภาพโดย: คุณ ภูวดล.