ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับ น้ำตกสะปัน

ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มครับ น้ำตกสะปันเรื่องและภาพโดย: คุณ Nandhakijrungreung Bhuwanai