ห้องพักวิวริมโขง ใกล้ถนนคนเดิน
วันที่3-4
ผู้ไหญ่ 8 เ

ห้องพักวิวริมโขง ใกล้ถนนคนเดิน
วันที่3-4
ผู้ไหญ่ 8 เด็กน้อย2
แยกห้องเรื่องและภาพโดย: คุณ Krittiya Nutprasert