อย่าลืม.มาจิบกาแฟ แลนก.ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล.ต.เกาะกลาง.อ.เกาะลันตา.จ.กร

อย่าลืม.มาจิบกาแฟ แลนก.ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล.ต.เกาะกลาง.อ.เกาะลันตา.จ.กระบี่.กันนะครั


เรื่องและภาพโดย: คุณ เสนอ สุกใส. สะพานบุญ