สวยมากที่นี้

สวยมากที่นี้

เรื่องและภาพโดย: คุณ ภูมิภัทร ภูมิภมร