เบอมิซอินนรีสอร้ทสังขละบุรีที่พักก็ใกล้สะพานไม้บรรยากาศ

เบอมิซอินนรีสอร้ทสังขละบุรีที่พักก็ใกล้สะพานไม้บรรยากาศดีๆชมวิวสะพานไม้ทั้งเมนูอาหารพื้นบ้านอร่อยๆwww.Burmese-inn.com. รายละเอียดสอยถามข้อมูลห้อวพักและรายการอาหารได้ที่0861681801 ไลน้เรื่องและภาพโดย: คุณ วนิสา บัววัฒนา