ายน้ำรีสอร์ท-กาญจนบุรี-103779458052232/
ห้อง450/คืนส

https://www.facebook.com/ชายน้ำรีสอร์ท-กาญจนบุรี-103779458052232/
ห้อง450/คืนสำหรับ2ท่าน
ห้อง550/คืนสำหรับ3ท่าน
หลัง800/คืนสำหรับ2ท่าน
หลัง700/คืนสำหรับ2ท่านเรื่องและภาพโดย: คุณ ราศี กรกฎ