ห้วยซองกาเรีย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ห้วยซองกาเรีย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, กลางแจ้ง, ต้นไม้ และข้อความพูดว่า "วนลา ต้องได้เที่ยว"อาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ, แหล่งน้ำ และต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และธรรมชาติอาจเป็นรูปภาพของ แหล่งน้ำ และธรรมชาติ

เรื่องและภาพโดย: คุณ