#บุญใหญ่อานิสงส์แรง
วันที่ 17พฤษภาคม2566นี้
#ทำบุญโลงศพ

#บุญใหญ่อานิสงส์แรง‼️
วันที่ 17พฤษภาคม2566นี้
#ทำบุญโลงศพต่อชะตาชีวิต🙏
#ร่วมทำบุญสงเคราะห์ศพไร้ญาติ ให้ได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี…
ขาดโลงศพเด็ก 11 โลง(โลงศพ)โลงละ 900 บาท
ผู้ใหญ่ 5 โลง(โลงศพ)โลงละ 1,500 บาท
…ซื้อโลงศพ-ถุงพลาสติกใส่ศพ-น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเผาศพ..เพื่อศพไร้ญาติทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาทั้งหลายได้เดินทางกลับบ้านเก่าและ
…อาตมาในนามเจ้าอาวาสและสะพานบุญขออนุโมทนาในมหากุศลครั้งนี้ด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุ
ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทรา
ร่วมทำบุญได้ที่ ธ.กสิกรไทย
เลขบัญชี 155-8105409
พระมหาเอกชัยธูปทองและกลุ่มกองทุนฯ
🎉#ขออานิสงส์แห่งการถวายโลงศพผ้าห่อศพนี้ ให้ท่านพบมีชื่อเสียงกึกก้องขจรกระจายในทางที่ดี และพบเจอความสำเร็จลุล่วง ดังปรารถนาทุกประการด้วย เทอญฯ
🙏🏻🙏🏻สาธุ สาธุ สาธุเรื่องและภาพโดย: คุณ Saiken Zenjurozx