ทายัน รีสอร์ท

ห้องพักริมแม่น้ำ จังหวัดกาญจนบุรี
ราค

ทายัน รีสอร์ท 🌳⛅⛵☘

ห้องพักริมแม่น้ำ จังหวัดกาญจนบุรี
🏠 ราคาเริ่มต้นเพียง 1,690 บาท / รวมอาหารเช้า

—————————

ติดต่อจองห้องพักและสอบถามรายละเอียด
📌 LINE: @tayanresort
☎ 061-451-3003

🔺 Facebook : [ทายัน รีสอร์ท ที่พักกาญจนบุรี](https://www.facebook.com/tayanresort/)

🔺 180 หมู่ 6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

🚙 Gps :[https://goo.gl/maps/Bs87DQ3XP8aCAihPA](https://goo.gl/maps/Bs87DQ3XP8aCAihPA?fbclid=IwAR2K5dJdhVRbNCtrN-4r5B6KeVn-dBTphRRjZ5wsyDoSsC9bxDW_Zt_8_-Y)

🔺 [http://xn--12clet1cbri1ep2b6dtdvbj0c8h5ff.com/detail_content.php](http://xn--12clet1cbri1ep2b6dtdvbj0c8h5ff.com/detail_content.php?fbclid=IwAR2x2ecDrjfMUKoqWWl-fOd0oTtkabEoFKfyQCme0W1L7zc13vp0s5AMnLs)…

—————————

[#ที่พักกาญจนบุรี](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG) [#แพกาญจนบุรี](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG) [#แพเขื่อนศรีนครินทร์](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG) [#โฮมสเตย์](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG) [#บ้าน](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG) [#ร้านอาหาร](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG)

[#tayanresort](https://www.walkwaygo.com/tag/tayanresort?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARARN6YJHrzr71WRJZpiQuLU0adGQT3QhrNYqxs14z7F0O0X07vcwENnLHPVy7ow_Xh3lyy45-fcoXd4lyKCF2zGoiMxbDWHudUeLnRTIsh8auCCZhbcgr5iDjoa-V33g9DWwrdVJ0a7JAxFOhV8nqzAIlIrVk3zoJRYVyMM-Co2_m5IAyKaJOshrUMgBOMweGYTvlrGSgYPSSj-ZmKPdtH7F5eabbjwMzJdWLn0WzrSPXECvXBWMeE2yPk-kgKzaiva9Zz-7te7CW9ZLst9jJcf2B_F664FE6ob8xAZtYsgbWWtJyQ5eYfdBD_TCP-fh8m7StxFwHImsqBQLIvRMh5usA&__tn__=*NK-R) [#ทายันรีสอร์ท](https://www.walkwaygo.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARARN6YJHrzr71WRJZpiQuLU0adGQT3QhrNYqxs14z7F0O0X07vcwENnLHPVy7ow_Xh3lyy45-fcoXd4lyKCF2zGoiMxbDWHudUeLnRTIsh8auCCZhbcgr5iDjoa-V33g9DWwrdVJ0a7JAxFOhV8nqzAIlIrVk3zoJRYVyMM-Co2_m5IAyKaJOshrUMgBOMweGYTvlrGSgYPSSj-ZmKPdtH7F5eabbjwMzJdWLn0WzrSPXECvXBWMeE2yPk-kgKzaiva9Zz-7te7CW9ZLst9jJcf2B_F664FE6ob8xAZtYsgbWWtJyQ5eYfdBD_TCP-fh8m7StxFwHImsqBQLIvRMh5usA&__tn__=*NK-R)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เรื่องและภาพโดย: คุณ Peary