ขออนุญาตแนะนำวัดกำลังบูรณะอุโบสถและพัฒนาวัด
วัดวังเย็น

ขออนุญาตแนะนำวัดกำลังบูรณะอุโบสถและพัฒนาวัด
📣วัดวังเย็น ซุ้มประตูพญาเต่าเรือน ตำบลวังเย็น
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
🌺ท่านใดผ่านเชิญแวะเยี่ยมชมจ๊ะเรื่องและภาพโดย: คุณ พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร มะลิลา