เช้านี้ที่พระธาตุศรีนครินทร์ หนาวกำลังดี…ขับขี่ด้วยคว

เช้านี้ที่พระธาตุศรีนครินทร์ หนาวกำลังดี…ขับขี่ด้วยความระมัดระวังครับ เช้าๆรถชาวบ้านเยอะเรื่องและภาพโดย: คุณ Bee Kop