ยังมีที่พักแบบ พัก 4 ท่าน
ราคาไม่เกินพันไหมครับ

ยังมีที่พักแบบ พัก 4 ท่าน
ราคาไม่เกินพันไหมครับเรื่องและภาพโดย: คุณ Keng Retro