มารีวิวร้านอาหาร เชียงราย
“มาลองเต๊อะ” รสชาติดีอร่อยหล

มารีวิวร้านอาหาร เชียงราย
“มาลองเต๊อะ” รสชาติดีอร่อยหลายๆอย่างถูกปากมาก

ปล.ลิ้นใครลิ้นมัน แต่คนเต็มร้านตลอด
พิกัดก็ gps ชื่อร้านได้เลยเรื่องและภาพโดย: คุณ Vasin Saetae