พบกับ โมจิ ไอศครีม ได้ที่
วันจันทร์ : ถนนคนเดิน หน้า ม

พบกับ โมจิ ไอศครีม ได้ที่
วันจันทร์ : ถนนคนเดิน หน้า มฟล.
และคลองถมบ้านดุ
วันอังคาร : บ้านดู่เมืองใหม
และโรงเรียนเทศบาล 6
วันพุธ : ตลาดนัดใน มฟล.
และ ตลาดอำเภอแม่สาย
วันพฤหัส :ไทวัสดุ สี่แยกแม่กรฎ์
และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
วันศุกร์ : ถนนคนเดินแม่จัน
วันเสาร์ : ถนนคนเดินเชียงราย มี 2 สาขาเลย
วันอาทิตย์ : ตลาดนัด อำเภอเชียงแสน
และถนนคนม่วนเชียงราย มี 2 สาขาเลยเรื่องและภาพโดย: คุณ เจียงฮาย โมจิไอศครีม