บัวลอยโบราณเชียงราย พิกัดร้าน ถนนเกษตรสมบูรณ์
มาไม่

บัวลอยโบราณเชียงราย พิกัดร้าน ถนนเกษตรสมบูรณ์
มาไม่ถูกโทร.0910689798
#บัวลอยทุเรียน
#บัวลอยมะพร้าวอ่อน
#บัวลอยมะพร้าวอ่อนไข่หวาน
#บัวลอยมะพร้าวอ่อนไข่เค็ม
#บัวลอยมะพร้าวอ่อนไข่คู่ดูโอ้
#ข้าวเหนียวมะม่ว
#ข้าวเหนียวขนุน


เรื่องและภาพโดย: คุณ Struc Klaithong