นทท. ที่มาเชียงรายครั้งแรก
และใครจะไปภูชี้ฟ้า อย่าเปิด

นทท. ที่มาเชียงรายครั้งแรก
และใครจะไปภูชี้ฟ้า อย่าเปิด GPS ขับรถตามแมพนะครับ หลงขึ้นภูหลงถัง ดอยพญาพิภักดิ์แน่นวล อย่าไปเชื่อมันว่าเร็วที่สุด เพราะถนน ชันสุดยอด

ให้ใช้เส้นทาง เชียงราย -อ.เทิง 1020
แล้วไปเข้าแยกบ้านปางค่า-เลาอู 1155 – บ้านร่มฟ้าไทย นะครับ ไม่งั้นหลงทางเสียเวลามากจ้าเรื่องและภาพโดย: คุณ Sittawee Suwansirot