ที่พักเปิดใหม่ครับ#ดอยแม่มอญ#ภูหมอก แกลมปิ้ง

ที่พักเปิดใหม่ครับ#ดอยแม่มอญ#ภูหมอก แกลมปิ้งเรื่องและภาพโดย: คุณ นพดล แซตูกู