ใช้งานฟรี ! แอพช่วยให้ผู้ประกอบกิจการ ร้านอาหาร ร้านขาย

ใช้งานฟรี ! แอพช่วยให้ผู้ประกอบกิจการ ร้านอาหาร ร้านขายของชำ ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ จัดการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ง่ายได้ ใช้งานได้หลายคน ด้วยมือถือของพนักงานแต่ละคน แบบไม่มีขีดจำกั

เรื่องและภาพโดย: คุณ มอกกำปอ