อยากไปเที่ยว..จัทร์บุรีจัง..หมู่บ้านไร้แผ่นดิน.

อยากไปเที่ยว..จัทร์บุรีจัง..หมู่บ้านไร้แผ่นดิน.เรื่องและภาพโดย: คุณ ประเสฐิร สัมฤทธิ์