” Captian Hook Koh Kood ”
ที่พักอยู่ปลายสุดของคลองย

” Captian Hook Koh Kood ”

ที่พักอยู่ปลายสุดของคลองยายกี๋ เข้าออกโดยเรือเท่านั้น เน้นความเป็นส่วนตัว

#ที่พัก #ที่เที่ยว #เกาะกูด #ตราด

อาจเป็นรูปภาพของ แหล่งน้ำ, ต้นไม้ และ ธรรมชาติอาจเป็นภาพระยะใกล้ของ ธรรมชาติอาจเป็นรูปภาพของ แหล่งน้ำ และ ธรรมชาติอาจเป็นรูปภาพของ แหล่งน้ำ, ธรรมชาติ และ ต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ แหล่งน้ำ, ธรรมชาติ และ ท้องฟ้า

เรื่องและภาพโดย: คุณ