3. #กลุ่มกูเที่ยวไปเรื่อย

3. #กลุ่มกูเที่ยวไปเรื่อยเรื่องและภาพโดย: คุณ กูเที่ยวไปเรื่อย