19/11/19 ณ.เชียงคาน

19/11/19 ณ.เชียงคานเรื่องและภาพโดย: คุณ Natthakit Khongdam