1 day trip Similan Island เที่ยวเกาะสิมิลัน ไปกับเลิฟอั

1 day trip Similan Island เที่ยวเกาะสิมิลัน ไปกับเลิฟอันดามัน ดำน้ำ ทะเลสวย สีฟ้า น้ำใสมาก

เรื่องและภาพโดย: คุณ Travel a lot Thailand