ไป ไปเตอะไปแอ่ว…
วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ไป ไปเตอะไปแอ่ว…
วัดหลวงขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วัดร้างมากว่า 700 ปี บัดนี้ถูกบูรณะ ให้สวยงาม เหมาะแก่การขึ้นไปสงบจิต สงบใจ พร้อมสูดอากาศอันบริสุทธิ์

ยังมีตำนานเล่าขานกันมาในอดีตว่าในกาลข้างหน้าจะมีไม้ใหญ่ยืนตายอยู่ต้นหนึ่ง ซึ่งไม้ต้นนี้จะถูกนำมาเป็นพุทธบูชาต่อไป และในปัจจุบันไม

เพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ รถจักรยานยนต์, ธรรมชาติ, ต้นไม้ และถนนอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

เรื่องและภาพโดย: คุณ